12 aug 2014

Barbecuen: het moet een feest blijven!

10 tips voor een veilige BBQ


De zomer is in volle gang en daar horen ook gezellige barbecues bij. Maar bent u u ook voldoende bewust van de risico’s? Door onachtzaamheid kan het feest snel omslaan in een drama. Voorkomen is beter. We geven u hier 10 tips die van uw barbecue een feest maken.

 1. Plaats de barbecue op een stabiele, vlakke ondergrond.
  Rol het (verleng)snoer van de elektrische BBQ volledig af, laat het over de grond lopen, zo min mogelijk in de looproute. 
 2. Plaats de barbecue ver van brandbaar materiaal. 
  Zet de barbecue op een windvrije plaats, ver verwijderd van een tent, tafellakens, parasols of struiken.
  Zet de elektrische BBQ nooit in de omgeving van water of zwembad.
 3. Steek de barbecue veilig aan.
  Gebruik nooit methanol, benzine, brandpasta of petroleum als aanmaakmiddel, ze kunnen samen met open vuur een steekvlam veroorzaken. Gebruik milieuvriendelijke en veilige, bruine aanmaakblokjes. Neem voldoende tijd (een uur) om alles voor te bereiden.
  Controleer bij een gas-BBQ de gasfles op datum en zet deze steeds rechtop. Controleer de gasslang op gaatjes (met een beetje zeepsop).
 4. Hou steeds afstand.
  Laat uw gasten niet in de buurt van de barbecue komen. Hou kinderen op veilige afstand.
 5. Draag aangepaste kleding.
  Draag een linnen schort (nooit synthetisch) en handschoenen. Draag nooit licht ontvlambare kleding (nylon) en barbecue niet met ontbloot bovenlichaam.
 6. Barbecue en alcohol gaan nooit samen.
  Wie bakt, drinkt niet. Ook bij een BBQ is er een BOB.
 7. Eén persoon is verantwoordelijk en bedient.
  Gebruik een vleestang en spiesen met houten handvat. Prik niet in het vlees.
 8. Overgiet een brandende barbecue nooit met extra brandstof.
  Dit kan een gevaarlijke steekvlam veroorzaken.
 9. Ruim de barbecue veilig op.
  Verplaats nooit een brandende (of nog warme) BBQ. Hou kinderen uit de buurt. Ruim pas op als de BBQ volledig afgekoeld is.
  Draai bij een gas-BBQ de gaskraan dicht en zet de thermostaat uit.
  Haal bij een elektrische BBQ de stekker uit het stopcontact.
 10. Wees voorbereid indien het toch fout loopt.
  Hou bij een houtskool-BBQ een emmer water of brandblusser bij de hand.
  Gebruik bij brand van een gas-BBQ geen water, maar sluit het gas af!

Brandwonden

Loopt het toch mis? Koel brandwonden 20 minuten met zachtstromend leidingwater. Leg het slachtoffer op de grond en blus met een blusdeken of zwaar stuk textiel als hij zelf in brand staat. Verwittig zo nodig een arts of bel het noodnummer 112.

Jos Peeters, stafmedewerker preventie en milieu GZA
bron: www.brandwonden.be www.barbecueveilig.nl