23 jun 2014

De Vlaamse kwaliteitsindicatoren

Stimulans tot een continue verbetering van onze werking


Net als alle andere woonzorgcentra in Vlaanderen rapporteren de negen woonzorgcentra van GZA Woonzorggroep sinds 2013 over bepaalde aspecten van hun dienstverlening aan de Vlaamse overheid.

Dit doen we via zogenaamde "kwaliteitsindicatoren". Dit zijn signaalwijzers die een welbepaald onderdeel van onze werking meten en in cijfers uitdrukken.

De Vlaamse overheid beoordeelt de gerapporteerde cijfers niet, maar presenteert ze op een vergelijkbare manier zodat elk woonzorgcentrum zelf kan inschatten hoe zijn werking zich verhoudt t.o.v. de anderen.

Om een goed zicht te krijgen op hoe de kwaliteit van onze woonzorgcentra zich situeert t.o.v. de sector is een meer volledige en diepgaande analyse van de situatie achter de cijfers nodig.

GZA Woonzorggroep heeft ervoor gekozen die analyse op een gestructureerde wijze aan te pakken via PREZO Woonzorg. Deze methodiek biedt ons de beste garantie om zowel in de analyse van de kwaliteit als  in de beslissing van verbeteracties de bewoner en zijn ervaren welbevinden als vertrekpunt te nemen

Continu verbeteren blijft immers ons streven, niet om goed te scoren bij de overheid maar met als voornaamste reden een goed "cijfer" vanwege onze bewoners.

Wilt u meer weten over hoe we aan de slag gaan met de kwaliteitsindicatoren om onze dienstverlening en werking steeds beter af te stemmen op uw verwachtingen en noden? Lees dan hier verder.