17 sep 2014

Grootschalige enquête bij bewoners van woonzorgcentra

Het Agentschap Zorg en Gezondheid start met een grootschalige enquête in alle Vlaamse woonzorgcentra over hoe de bewoners de kwaliteit van leven in het woonzorgcentrum ervaren.


Het Agentschap Zorg en Gezondheid start met een grootschalige enquête in alle Vlaamse woonzorgcentra.

Een onafhankelijk onderzoeksbureau, TNS Dimarso, zal in alle woonzorgcentra langsgaan om bewoners te bevragen over hoe zij de kwaliteit van leven in het woonzorgcentrum ervaren: wat vinden ze van hun woonplek en de dienstverlening, hun privacy en autonomie, de mate waarin er naar hen geluisterd wordt ...

Bij mensen die wegens cognitieve problemen niet meer zelf op de vragen kunnen antwoorden, zal het onderzoeksbureau de familie of vertegenwoordiger contacteren om de vragenlijst via de post te beantwoorden.

De enquête is een onderdeel van het zogenaamde “Vlaamse indicatorenproject”, waarbij onderdelen van de kwaliteit van woonzorgcentra worden gemeten. Het doel is om de woonzorgcentra een zicht te geven op hun kwaliteit en hen te helpen die kwaliteit verder te verbeteren.

In 2014 gaat het onderzoeksbureau bij een derde van de Vlaamse woonzorgcentra langs. In 2015 en 2016 komt telkens nog eens een derde van de woonzorgcentra aan bod, zodat in drie jaar tijd alle woonzorgcentra hebben deelgenomen aan de enquête.

Ook onze woonzorgcentra binnen GZA Woonzorggroep zullen dus deelnemen aan deze enquête. De eerste resultaten van dit onderzoek worden begin 2015 verwacht.

Meer informatie over deze enquête vindt u op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.