Voor wie

Voor personen met een uitbehandeld psychiatrisch ziektebeeld en/of niet-aangeboren hersenletsel.

Ook personen met de ziekte van Huntington kunnen residentiële opvang vinden in De Zavel.